Ronde tafelgesprek

0.00

Filmgrensland Nederland-Vlaanderen: grijze zone samen verder inkleuren. 

In het ronde tafelgesprek staat de vraag centraal op welke wijze het filmlandschap in grensregio’s, met name tussen Vlaanderen en Nederland, internationaal nog sterker kan worden ingekleurd. Kan Cultuur en met name de filmcultuur een eigen ‘grensland’ worden waardoor deze regio én de filmindustrie een krachtige impuls kan krijgen? Tegen de achtergrond van ‘samen het verschil maken’, het beleidsmotto van de provincie Zeeland voor de komende jaren, is het de moeite waard om de kleurrijke cinematografische kennis dieper te verankeren in deze provincie. Een grensland dat als een stevige driehoek, ook qua infrastructuur en mogelijkheden, de steden, Rotterdam, Gent/Brugge en Antwerpen op velerlei terreinen omarmd. En daarbij een aantal aantoonbare voordelen heeft: bijna geen  grootschalige verkeersopstoppingen (reistijd vanuit Gent 30 min, Antwerpen 15 minuten, Brussel 75 min), bestuursinstellingen die het cultureel ondernemerschap een warm hart toedragen, een rijk scala aan internationaal georiënteerde opleidingen enz.. En tel daarbij op een Vlaamse overheid die in recente beleidsdocumenten de duidelijke wens etaleert om de culturele banden met Nederland  -met name de grensregio’s- te verstevigen. 

Er resteren nog genoeg uitdagingen. Bijvoorbeeld de lotgevallen van co-producties tussen Nederland en Belgie. Dan rijst steeds vaker de vraag: spreken we nog wèl dezelfde taal? En welke (beleids)inspanningen moeten we ons getroosten om in de weerbarstige praktijk te bewerkstelligen dat beide landen meer gezamenlijke producties in de markt kunnen zetten? Uitdagende vraag daarbij is of grensregio’s -zij hebben waarschijnlijk een scherper oog voor de interculturele mogelijkheden- hierbij een voortrekkersrol kunnen vervullen. Zo ja, hoe kunnen we dit samen realiseren? Bijvoorbeeld door de vestiging van productiehuizen in grensregio’s of door een speciaal (inter)regionaal beleid voor jong talent  enz. Kortom: antwoorden op prangende vragen die de toekomst van de (inter)regionale cinematografische initiatieven bepalen.

Moderator: Wim Vanseveren (oud-directeur De Buren en VRT) 

Gasten aan tafel: 

  • Erwin Provoost (directeur VAF)
  • Annemiek van der Hell (Windmill film) licht het Scandinavisch samenwerkingsmodel toe
  • Erik de Bruyn (regisseur Grenslanders)
  • Anita Pijpelink (Gedeputeerde Cultuur Provincie Zeeland)
  • Daan Schalck (CEO North Sea Port)
  • Frank Peijnenburg (Nederlands Filmfonds)
  • Xavier Rombout (Polar Bear)
  • Jeannice Adriaansens (Tegenstroom Filmfestival)

17 op voorraad

Categorie:
Tegenstroom is een onderdeel van Stichting Deining Films; Stichting Deining Films wil een filmfestival van internationale allure in Zeeland. Daarnaast zal er promotie op nationaal en internationaal niveau plaats vinden. Het filmaanbod tijdens het festival draagt bij aan educatie, burgerparticipatie en levert een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Wilt u een vrijwillige bijdrage aan ons overmaken? Dit kan altijd via deze pagina! Bedankt!
Webdesign door Zeeland Multimedia Service